Zaměstnanci MŠ

Ředitelka ZŠ Stonava      Mgr. Milada Heimerová

Zástupkyně ZŠ:              Mgr. Elen Wawrzyková

 

Mateřská škola Dolaňáček (třída houseneček, budova čp. 1165)

Vedoucí učitelka        Mgr. Helena Skutková

Paní učitelka             Bc. Radka Štolfová, DiS.

Paní chůvička            Sylwia Rzeszutová

 

O úklid se stará

a jídlo vydává paní      Ilona Škutová

 

Třída Motýlků, budova čp. 565

Paní učitelky           Ivona Dočkalová

                             Bc. Renata Drapová

O úklid se stará

a jídlo vydává paní   Taťána Bielecká