Celé Česko čte dětem

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem.

V rámci této akce se do čtení před odpoledním odpočinkem zapojily již v měsíci září p. knihovnice, v říjnu babička Sofinky Žákové. V měsíci listopadu nás navštíví Šimonek Böhm, který naši školičku navštěvoval, v současné době je již ve druhé třídě. Všichni účastníci si přinesli pohádkovou knihu dle svého uvážení a pro děti je neobvyklé předčítání velkým zážitkem.

Podpora čtenářské pregramotnosti je v naší mateřské škole významnou součástí vzdělávacího programu, proto děkujeme všem, kteří se do naší akce zapojili, zapojí (po domluvě s p.uč.) a podpoří tak zájem dětí o báječný svět knih a čtení.

Těšíme se na Vás!