Kdo nám pomáhá - školní rok 2018/2019

         D Ě K U J E M E  

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

- p. Böhmovi za aktualizaci, vyřešení tech. potíží, správu webových stránek,

- p. knihovnici za spolupráci při projektu ,,Celé Česko čte dětem" a čtení pohádky před odpočinkem,

- p. Žákové za darované křídy, okrasné dýně,

- p. Danišovi za darované okrasné dýně aj.,

- p. Byrtusová za kancelářské papíry,

- babičce Sofinky Ž. za čtení pohádek před odpočinkem v obou třídách,

- p. Topiarzovi za darované dřevo na ohniště,

- p. Danišovi za postavení ohniště na zahradě školky,

- p. Horváthovi za postavení ohniště na zahradě školky,

- p. Žemličkovi za pořizování fotografií na akcích,

- Šimonku Böhmovi za čtení pohádek před odpočinkem,

- p. Topiarzovi staršímu a p. Topiarzovi ml. za zajištění jízdy dětí na vlečce s koníčkami,

stáji AKIMAROL za spolupodílení se na akci ,,Světýlkový průvod se Sv. Martinem"

p. Balickemu - dopravnímu policistovi - za bezpečnost při akci se Sv. Martinem

- p. Žákové, p. Horváthovi, p. Danišovi za bezpečnost při akci se Sv. Martinem

- rodičům za přinesení výrobků k vánočnímu jarmarku, podílení se na akci jeho prodejem, zajištěním baru, pohoštění, p. Mikuláši a Andílkovi :-), VŠEM VELIKÉ DÍK!

- p. Zamarskému za darovaný živý vánoční stromeček třídě Motýlků,

- p. Klodové - babičce za čtení poháídek před odpočinkem v obou třídách,

- p. Vyoralové a p. Pe,kalové (maminka od Lukáška) za výzdobu sálu v PZKO,

- všem rodičům za nácvik excelentních a různorodých vystoupení se svými dětmi k oslavě babiček a dědečků,

Radě rodičů za zajištění karnevalu v PZKO,

- p. Žemličkovi za zajištění hudby v PZKO,

- p. Žemličkové za foto koutek a pořizování fotografií při jakékoliv akci,

- babičce Sofinky Huttové za divadelní představení se svým souborem Tulipán,

- dědečkovi - v podobě p. Krakonoše, který se sám před zahájením akce nabídl úvod zpestřit,

- všem rodičům za přinesenou tombolu, upečení a přichystání dobrot a pochutin,

- p. Žákové za zajištění baru a prodej, následně oslovené p. Ficnarové a p. Horváthové za prodej pochutin,

- p. Brzóskovi (nejen kameraman - nově i tatínek třídy Motýlků :-) ) za zhotovení krásných reportáží a natočení celého programu, vystoupení

- dědečkovi Elišky Vyoralové za přečtení pohádky před odpoledním odpočinkem,

- chůvičce za přečtení pohádek před odpoledním odpočinkem,

- p. Zamarské za přečtení pohádky před odpoledním odpočinkem,

- bráškovi Toníčka Lalíka za přečtení pohádky před odpoledním odpočinkem,

- p. Topiarzovi za přinesení slámy k výrobě Morény,

- p. Valoškové za nákup látek,

- p. Valoškové a p. Pe,kalové za ušití části kostýmků k radovánkám,

 

za výpomoc při velikonočním jarmarku s tvořivými dílničkami

- folklorní soubor ZŠ a MŠ Stonava-Holkovice - taneční a pěvecké vystoupení,

- stáj Akimarol - zajištění jízdy na konících,

- p. Socha - zajištění hudební aparatury a hudby v průběhu,

- p. Topiarz - zajištění dřeva na oheň,

- babička Viktorka, která napekla chuťově bohatý výběr domácích koláčků pro naše mlsná bříška,

- tatínek Viktorka, který pečení koláčků sponzoroval,

- p. Jana - pletení velikonoční pomlázky,

- p. Miriam - zdobení perníkových vajíček,

- p. učitelky, p. chůvička - zajištění tvořivých dílniček,

- p. Pospíšil - zajištění proutí na pomlázku,

- p. Bizyk - zajištění lavic ze školy

 

- p. Sonnevend - za  peřináč (využijeme do besídky na bábovičky aj.),

- p. Grzonková - za odrazky pro děti

 

- p. Valošková darování odrážedla , omalovánek, voskovek,

- babička Sofinky H. darování dřevěných klíčenek + velké lžíce na boty :-),

- Šimonkovi za čtení před odpoledním odpočinkem,

- maminka Anežky Hanzelové za darování pomůcky k rozvoji motoriky (zavazování, zapínání zipu, knoflíků aj.),

 

- maminkám za pohoštění ke Dni dětí - Šmoulí taneční dopoledne : p. Bizyková, p. Danišová, p. Himlarová, p. Lalíková, p. Poddaná, p. Dobrovodská, p. Probsová, p. Sonnevend, p.Slámová, p.

Veselá, p. Šataníková, p. Grzonková,

 

p. Valoškové, p. Pe,kalové za zajištění nákupu látek a ušití sukýnek a kuchařských čepic k vystoupení dětí na radovánky,

všem rodičům za jakékoliv podílení se a finanční dary na radovánky,

 

za příkladnou spolupráci, milá a vlídná slova!  Těšíme se na další spolupráci v novém školním roce :-)