Spolupráce s rodiči - Spolek Rada rodičů

Účelem je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Na schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci, a to 2x ročně nebo dle potřeby.

Členové

  • předseda p. Litomysky
  • místopředseda třídy Houseneček p. Brandlová
  • místopředseda třídy Motýlků p. Grzonková

 

Řídíme se aktuálním manuálem MŠMT pro MŠ, respektujeme doporučení pro MŠ.

Samozřejmě počítejte s naší pomocí při akcích školky :-)

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Záměrem spolupráce s rodiči je: 

  • vytvářet a prohlubovat dobré vztahy a porozumění mezi mateřskou školou, dětmi navzájem, rodiči i prarodiči, kteří hrají důležitou roli ve výchově a vzdělávání dětí
  • vhodně motivovat ovlivňování výchovných postupů v chování dětí, spolupodílet se na vytváření základních postojů a hodnot uznávaných ve společenství rodiny, školy a veřejnosti
  • získat rodiče pro kvalitní naplňování záměrů školní koncepce, pro podporu rodinné výchovy, kdy je hlavním cílem - spokojenost

Očekávání:

  • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole, vytvářet základy kvalitního partnerství
  • adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na jejím programu, společně vytvářet prostředí pohody
  • uznávat a respektovat práci odborníků, získat si důvěru rodičů, jejich zájem o poradenský servis
  • společně prožívat radost, pohodu a uspokojení ze společných aktivit a setkání