Životospráva

Stravování zajišťuje dětem kuchyně, ze které je dětem jídlo dováženo, tato je umístěna v jiné budově, ale v naší obci. V mateřské škole se nevaří. Stane-li se, že jídlo není dostatečně teplé, používání k ohřevu mikrovlnou troubu. Děti do jídla nenutíme, ale pokud nějaké jídlo odmítají, chceme, aby alespoň jídlo okusily a snažily se alespoň trochu jídla sníst a tím se naučily i zdravému stravování. Stravné hradí formou inkasa z účtu.

Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava. Pitný režim je zajištěn po celý den. Každé dítě má svůj vlastní nápaditý hrníček, aby se zamezilo přenosu bakterií. Režim dne je upraven tak, aby byl pružný – s ohledem na individuální potřeby dětí.

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, řídíme se heslem: ,,Není špatného počasí, je jen nevhodného oblečení". V letním období přenášíme ven i řízené činnosti. Odpolední odpočinek věnujeme četbě či poslechu příběhu, pohádek. Děti s menší potřebou spánku mají možnost účastnit se aktivit.
Jsou respektovány individuální  potřeby dítěte.