Plánované aktivity - školní rok 2016/2017

Září

 vítání dětí                                              prostory a zahrada MŠ        1.9.

třídní schůzka                                          v naší školičce                   8.9.

Divadlo Šikulka ,,Jak se Honzík uzdravil"        v MŠ Hořany                    9.9.

Výstava ovoce a zeleniny                                                               12.9.

,,žlutý den"                                             dopol. v MŠ                    22.9.

hipoterapie                                             místní jízdárna                  26.9.

 

Říjen

vystoupení pro 75-leté občany                  Obecní úřad                      13.10.

Divadlo DUO Šamšula                                divadlo v MŠ                     19.10.

Návštěva Kina Centrum Karviná                  kino                                 21.10.

,,Dráčku, kam letíš?"                                chata Hrádek                     23.10.  - celodenní výlet s rodiči

PODZIMNÍ PRÁZDNINY                             provoz zajištěn                   26., 27.10.

DÝŇOBRANÍ                                           dopoledne na Hořanech      31.10.

 

Listopad

,,oranžový den" - dlabání dýní                   dopoledne v MŠ                 7.11.

lampionový průvod                                 odpoledne s rodiči               8.11.

hledání pokladu skřítka Podzimáčka            dopoledne v MŠ                 9.11.

logopedická depistáž SPC                         dopoledne v MŠ                10.11.

Beseda s PPP                                         učebna ZŠ - pro zájemce    termín upřesníme

Vánoční focení - pro zájemce                    dopoledne v MŠ                16.11.

hudební skupina MARBO                          dopoledne v PZKO             23.11.

,,hnědý den" dopolední pečení                 dopoledne v MŠ                24.11.

 

Prosinec

Vánoční besídka s návštěvou Mikuláše a Anděla velký sál PZKO            6.12. - odpoledne s rodiči

vánoční veletrh v Karviné                                                               14.12.

muzikoterapie                                         buben ve školce               15.12.

zdobení vánočního stromečku                                                        16.12.

přiletí k nám Ježíšek?                               rozdání dárečků                19.12.

,,fialový den"                                          dopoledne v MŠ               22.12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY                             MIMO PROVOZ                 23.12. - 2.1.

Těšíme se na Vás v úterý 3.1.2017

 

Leden

,,bílý den" oblíbená hračka od Ježíška           dopoledne v MŠ                5.1.

Oslava Dne babiček a dědečků                   velký sál PZKO                  12.1. - odpoledne s rodinou

Beseda s myslivci                                         

Seznámení se Základní školou                     pro předškoláky                termín upřesníme

lyžařský výcvik                                                                               16. - 20.1.

Divadelní představení O veliké řepě             Městský dům kultury v Ká    27.1. v 10.00 h - zrušeno

 

Únor

Karneval s Hopsalínem a Olafem               PZKO, velký sál                          4.2.

,,růžový den"                                            dopoledne v MŠ                   16.2.

Beseda v místní knihovně                                                                      17.2.

Divadlo DUO Šamšula ,,Klauni v cirkuse"         dopoledne v MŠ             21.2., skutečně 23.2.

Nebojte se nemocnice                                                                    termín upřesníme

 

třídní schůzka čtvrtek 2.3. v 15.30 hodin v mateřské škole

 

Březen

O Hláskovi a Píšťalce - muzikoterapeutická pohádka v MŠ                      2.3.

Velikonoční focení                                     dle zájmu v MŠ                 3.3.

Jarní potěšení                                          Dům s peč. službou           7.3. dopoledne - vybrané děti

,,zelený den" - Velikonoční tvořeníčko         dopoledne v MŠ s maminkou     8.3.

Vystoupení dětí                                        PZKO                             9.3. odpoledne - vybrané děti

JARNÍ PRÁZDNINY                                    provoz zajištěn                  13.-17.3.

ozdravný pobyt                                       Pozlovice                           17.3.-31.3.

 

 PLAVECKÝ KURZ 10 lekcí         Krytý bazén Karvná               od 11.4. - každé úterý od 8.00-9.00

Duben

keramika                                               dopoledne v MŠ                    5.4.

šedý den na dopravním hřišti v Havířově    dopoledne s kamarády            6.4.

králíčkový den plný soutěží                      dopoledne s kamarády            7.4.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY                        mimo provoz                       13.4.

zápis dětí do 1. třídy                                 ZŠ Hořany                          20. a 21. 4. od 13-16 hodin

Divadlo v PZKO                                           PZKO                              26.4.

společné focení                                         dopoledne                        27.4.

Den zdraví s Červeným křížem            dopoledne s kamarády                   28.4.

Čarodějnický den                                 Svaz Zahrádkářů - akce Rady rodičů - odpoledne s rodinou 29.4.

 

Květen

Zápis dětí do mateřských škol                                                            10. a 11.5 od 8:00 do 15:00 hodin                    

,,červený den" - návštěva Hasičské zbrojnice v Karviné                          17.5. - dopolední výlet s kamarády

Besídka ke Dni Matek                              v MŠ                                  18.5. v 15:30 hodin

Pohádkové dopoledne s knihovnou          místní knihovna                     19.5. dopoledne - předškoláci

Sportovní den                                      MFK Karviná                          24.5. - za příznivého počasí - předškoláci

Den dětí s kamarády a s Hopsalínem        sportovní hala                        30.5. - dopoledne pro děti

 

Červen

Den dětí                                            školička                                   1.6.

celodenní výlet                                   ZOO Ostrava                            5.6.

Klauni ve školce                                  Duo Šamšula v MŠ - divadlo        7.6.

agility                                                cvičiště Karviná                        8.6.

Westernové městečko Źory, PL           spol. výlet s rodiči                     11.6.

exkurze Technické služby                      Karviná                                 13.6.

Průzkumník v Austrálii                         muzikálová pohádka na Hořanech  14.6.

Rada starších                                    Rádio Orion v naší školičce          16.6.

Vítání léta                                         Svaz zahrádkářů                       17.6. v 15.00 hodin

poslední lekce plavání                         ukázková hod. pro rodiče           20.6.

Broučkova noc                                   v MŠ pro předškoláky               22.6. - dle zájmu

Radovánky                                         velký sál PZKO                        24.6.

Rozloučení na obci + pasování předškoláků s Hopsalínem  Obecní úřad+PZKO      27.6. v 16.00 obec - pro předškoláky a jejich rodiny, v 17:00 h PZKO pro všechny děti

,,modrý den" - vodní eldorádo              zahrada MŠ                             29.6. za hezkého  počasí :-)

 

 

Nadstandardní činnosti

Ohebný jazýček je určen dětem se všemi druhy poruch řeči, které potřebují procvičovat svůj jazýček a mimické svaly tolik potřebné k mluvení. Je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenek dětí. V průběhu října bude organizována logopedická depistáž (vyšetření),na jehož základě Vám bude doporučen další postup.

V naší mateřské škole je rozšířena příprava předškoláků na vstup do 1. třídy - školáček.

Co nás ještě čeká?

Ozdravný pobyt ve školce v přírodě, návštěva divadelních představení, předplavecký výcvik, lyžařský kurz, jízda na koních v místní jízdárně s paní Mikovou. S ohledem na zájem dětí, i rodičů, bude i tento školní rok zpříjemněn výukou angličtiny – s p. uč. Zmijovou.

Mateřskou školu reprezentujeme na veřejnosti např. vystoupením pro hornické důchodce na Dole ČSM, programem pro seniory k jejich životnímu jubileu na OÚ, velikonočním programem pro seniory v DSPS, rozloučením s předškolními dětmi na OÚ. Spolupracujeme s ostatními MŠ v obci (společná návštěva divadelních představení, pobyt v ŠvP) a 1. třídou ZŠ.

Navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Stonava. Díky sportovním hrám seznamujeme děti s kolektivní hrou, učí se závodit a prožívat radost z pohybu společně se svými kamarády.

Změny vyhrazeny dle docházky dětí, povětrnostních podmínek,… Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.
 

Mgr. Helena Skutková

vedoucí učitelka

Mateřské školy Stonava-Dolany