Plánované aktivity - školní rok 2017/2018

Září

Vítání dětí                     prostory MŠ                   4.9.

Divadlo Šikulka               v MŠ Hořany                  7.9.

Třídní schůzka               třída MŠ Dolany              13.9. v 15.30 h

Hipoterapie                  jízdárna                          14.9.

Výstava ovoce a zeleniny                                   18.9.

Károvaný den               dopoledne v MŠ              20.9.

Beseda                       Knihovna v Karviné           22.9.

Vystoupení Vítání občanků       obec                   23.9.

 

Říjen

Vánoční focení              zájemci - herna MŠ          5.10. od 8.00 h

Společné focení - podzim   všichni herna MŠ          11.10.

Celodenní výlet s rodiči        Chata Hrádek           14.10.                     akce s rodiči

Vystoupení pro 75-leté občany     obec                17.10.

Divadlo Ententýky               MěDK v Karviné         19.10.

oranžový den - dlabání dýní     dopoledne s rodiči  25.10.                      akce s rodiči

PODZIMNÍ PRÁZDNINY        provoz MŠ Dolany      26., 27.10.

DÝNOBRANÍ s kamarády       v MŠ Hořany            31.10.

 

Listopad

beseda v knihovně                Karviná                      2.11.

bílý den - duchové                 v MŠ Dolany              3.11.

lampiónový průvod                                               7.11.                      akce s rodiči

prevence dentální hygieny                                   10.11.

beseda o 1. pomoci                v MŠ Dolany            14.11.

společné tvoření pro rodiče a děti    třída              14.11 v 15.00 h        akce s rodiči

logopedická depistáž                                           16.11. v 8:00 h

Divadlo ,,Průzkumníci v Africe"   v MŠ Hořany           21.11.

 

Prosinec

Stonavský Barborčin jarmark        venek PZKO         1.12.

Vánoční besídka + jarmark           PZKO                  5.12. od 16.30 h                      akce s rodiči

Regionální knihovna v Karviné      hudební odd.        7.12.

Vánoční pohlazení               Dům s peč.službou       13.12.

červený den + výzdoba stromečku                        14.12.

dopolední pečení                dopoledne v MŠ          termín upřesníme

Hudební skupina MARBO             PZKO dopol.        19.12.

Divadlo DUO Šamšula               v MŠ Dolany            20.12.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY             MŠ mimo provoz     27.12. - 29.12.2017

 

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STŘEDU 3.1.2018

 

Leden

Puntíkovaný den + den hraček   dopoledne                4.1.

Planetárium Ostrava                  dopol.výlet               24.1.

sférické kino                                                          30.1.

Oslava ke Dni babiček a dědečků  PZKO                   spojena s karnevalem dne 25.2.

 

 

5. - 9.2.2018 JARNÍ PRÁZDNINY provoz zajištěn u Mateřské školy Stonava-Hořany

 

Únor - srdíčkový měsíc

bubnování ve školičce            s kamarády z 3.tř.           13.2.

Divadlo DUO Šamšula              dopoledne v MŠ            16.2.

beseda s paní z Pedagogicko-psychologické poradny v MŠ Hořany    22.2.

Karneval s Hopsalínem spojený s oslavou babiček a dědečků v PZKO 25.2.                 akce s rodinou

 

lyžařský výcvik                        v Řece                        26.2. - 2.3.2018 pro přihlášené zájemce

 

Březen- měsíc knihy

Jarní potěšení                     Dům s peč.službou           termín upřesníme 

Den knihy                          dopoledne v MŠ               termín upřesníme

Reg.knihovna v Karviné                                             14.3.

Divadlo DUO Šamšula           dopoledne v MŠ               19.3.

jarní focení                        zájemci + předškoláci i tablo   28.3.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY   MŠ mimo provoz                29.3. - 30.3.

 

Duben

zápis dětí do 1. třídy - předškoláci                         16. a 17.4.

 

od 18.4. kroužek pro předškoláky v Základní škole s p.uč. Marešovou v odpoledních hodinách

18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5.

 

 

 

Vítání jara + pálení Morény   dopoledne s kamarády       13.4.

proužkovaný den + doprava  dopravní hřiště Havířov       20.4.

Překvapení pro maminku           dopoledne v MŠ            24.4.                      akce s tatínky

Divadlo ,,Aladinova lampa"         v MŠ Hořany                 26.4.

 

 

Květen- květinový měsíc

 Zápis dětí do mateřských škol                                        2.- 16.5. - termín bude upřesněn

 

Besídka ke Dni maminek            odpoledne v MŠ             3.5.                     akce s maminkami 

 Čarodějnický les                       v režii SRPŠ                   4.5.                            akce s rodinou

Pohádkové dopoledne s knihovnou    místní knihovna       termín upřesníme

 

AKADEMIE - VÝROČÍ ZŠ A MŠ STONAVA vystupují předškoláci - sobota 26.5. v PZKO

 

škola v přírodě   neděle 27.5. - pátek 1.6.2018       H-resort, Hotel Superrior, Kunčice pod Ondřejníkem, - přihlášení zájemci

pro zbývající děti v nezbytně nutném případě (nutno nahlásit do konce března) zajištěn provoz v MŠ Hořany

akce zajištěny ve školce v přírodě

Den dětí s Hopsalínem              dopoledne                     29.5.

Den naruby                             dopoledne v MŠ             30.5.              

 

Červen

jízda na koníkovi                     místní jízdárna                 8.6.

???? den                              dopoledne v MŠ              15.6. + noc v mateřské škole bližší info nástěnka

Radovánky                              odpoledne                    23.6.                    akce s rodinou

celodenní výlet                                                       26.6.                                         

Rozloučení na obci + pasování    odpoledne                    28.6.                    akce s rodinou

                        

 

Nadstandardní činnosti

Ohebný jazýček je určen dětem se všemi druhy poruch řeči, které potřebují procvičovat svůj jazýček a mimické svaly tolik potřebné k mluvení. Je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulace myšlenek dětí. V průběhu října bude organizována logopedická depistáž (vyšetření),na jehož základě Vám bude doporučen další postup.

V naší mateřské škole je rozšířena příprava předškoláků na vstup do 1. třídy - školáček.

Co nás ještě čeká?

Ozdravný pobyt ve školce v přírodě, návštěva divadelních představení, předplavecký výcvik, lyžařský kurz, jízda na koních v místní jízdárně s paní Mikovou. S ohledem na zájem dětí, i rodičů, bude i tento školní rok zpříjemněn výukou angličtiny – s p. uč. Zmijovou.

Mateřskou školu reprezentujeme na veřejnosti např. vystoupením pro hornické důchodce na Dole ČSM, programem pro seniory k jejich životnímu jubileu na OÚ, velikonočním programem pro seniory v DSPS, rozloučením s předškolními dětmi na OÚ. Spolupracujeme s ostatními MŠ v obci (společná návštěva divadelních představení, pobyt v ŠvP) a 1. třídou ZŠ.

Navštěvujeme tělocvičnu ZŠ Stonava. Díky sportovním hrám seznamujeme děti s kolektivní hrou, učí se závodit a prožívat radost z pohybu společně se svými kamarády.

Změny vyhrazeny dle docházky dětí, povětrnostních podmínek,… Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány.
 

Mgr. Helena Skutková

vedoucí učitelka

Mateřské školy Stonava-Dolany