Plánované aktivity - školní rok 2019/2020

Září

adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školičky, seznámení s kamarády, s pravidly naší školičky... :-)

2.9.2019 v 16.00 h - INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE  - Housenečky+Motýlci společně

9.9.  výstava OVOCE + ZELENINY

dopolední akce - dle počasí - ŠLAPE CELÝ DOLAŇÁČEK - poznávání okolí, hájenky

návštěva kamarádů z první třídy - Housenečky

BRAMBŮRKOVÁNÍ - seznámení s rodiči - odpolední akce s rodiči - zahrada - zrušeno

 

Od měsíce září 2019 - projekt ČESKÁ POHÁDKA BLÍŽ NAŠIM DĚTEM - předčítání či zhlédnutí českých pohádek, práce s pohádkou, dramatizace...

POKRAČOVÁNÍ V ZAPOJENÍ DO PROJEKTU CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - ve spolupráci s rodinou pravidelné předčítání z dětských knížek. 1x za měsíc s pozvanými hosty (rodiče, babičky, dědečkové...)

 

Říjen

Po celý měsíc říjen sbíráme kaštany. Ty věnujeme zvířátkům do lesa a něco s i z nich vyrobíme :-)

 

návštěva knihovnického divadelního souboru ,,O pejskovi a kočičce" - Motýlci

11.10.2019 dopoledne PLANETÁRIUM (Život stromů + tvůrčí dílny) - Motýlci

15.10.2019 beseda s policií  - Motýlci

17.10.2019 VÁNOČNÍ FOCENÍ - pro přihlášené zájemce

17.10.2019  DRAKIÁDA - odpoledne s rodinou - akce Rady rodičů - zahrádkář

23.10.2019 celodenní výlet ZOO Ostrava - Housenečky + Motýlci

25.10.2019  DÝŇOBRANÍ aneb Šaškárny, s.r.o. - dopoledne    - Housenečky + Motýlci

 

29.10. a 30.10.2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY - provoz zajištěn pro přihlášené zájemce v MŠ Dolany, třída Houseneček

 

Listopad

 Ochotní rodiče ze třídy Houseneček i Motýlků tvoří s dětmi doma v průběhu měsíce listopadu dárečky, které věnují na vánoční jarmark (3.12). Odevzdání k rukám p. uč. do konce listopadu.

 

5.11.    LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ  - dopoledne - Motýlci

7.11.     saunování - třída Houseneček

11.11.  DÝŇOVÝ PANÁČEK, STRAŠIDÝLKO, SKŘÍTEK" - dopoledne s rodinou - Housenečky, Motýlci

12.11.  LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE SV. MARTINEM ve spolupráci se stájí AKIMAROL - veřejná akce

21.11.   saunování - třída Motýlků

22.11.   oslovené děti ze třídy Motýlků - vystoupení pro 75-leté občany OÚ Stonava

30.11.  Vítání občánků - dopoledne - oslovené děti

 

Prosinec

 3.12. od 16.30 h  VÁNOČNÍ BESÍDKA s vánočním jarmarkem  Housenečky + Motýlci v PZKO - odpoledne s rodinou

4.12. dopoledne - vánoční pohlazení - klientům z Domu s peč. službou - vystoupení + návštěva 1. třídy

5.12. dopoledne - sauna - Housenečky

10.12. vánoční mrazivé překvapení

vystoupení hudební skupiny MARBO - dopoledne v PZKO Housenečky + Motýlci

16.12.  dopoledne Divadelní soubor DUO Šamšula - O veliké řepě - Housenečky, Motýlci

17.12. dopoledne -  vánoční překvapení pod stromečkem - v obou třídách

18.12.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - Obecní úřad Stonava, odpolední akce pro rodiny s dětmi

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY ZAHÁJENY V PONDĚLÍ 23.12., SKONČÍ V PÁTEK 3.1.2020, těšíme se na Vás v pondělí 6.1.2020

 

Leden

 V měsíci lednu probíhají přípravy na karnevalový rej :-)

 

10.1.  O ČERVENÉ KARKULCE Divadelní soubor DUO Šamšula  - Housenečky + Motýlci

17.1.  divadlo LETADLO  - Průzkumníci v lese - Housenečky + Motýlci v MŠ Hořany

20.-24.1. Ski areál Řeka - LYŽAŘSKÝ KURZ - zájemci Motýlků - ZRUŠENO

27.1.  DIVADLO ABRAKA MUZIKA ,,Umíme být spolu, Pohádkový vandr" - v tělocvičně ZŠ

 

od měsíce února začíná ve třídě Motýlků kroužek pro předškoláky 

Únor 

6.2.  SAUNOVÁNÍ - třída Houseneček

7.2. - DEN a NOC - pyžamkový den, den s mojí nej knihou na dobrou noc - příprava na měsíc březen  měsíc knihy + odpolední čtení s paní knihovnicí

14.2. Valentýnské překvapení - dopoledne, obě třídy 

JARNÍ PRÁZDNINY 17. - 23.2.2020 - provoz zajištěn pro přihlášené zájemce ve třídě Houseneček

26.2. OSLAVA BABIČEK A DĚDEČKŮ - odpoledne s rodinou a Hopsalínem v PZKO

27.2. pečeme si dobrotu

28.2. KARNEVALOVÝ REJ - dopoledne ve školce

29.2. - Vítání občánků - oslovené děti na OÚ Stonava

 

Březen

5.3. - saunování - oslovené děti ze třídy Houseneček

5.3. - Den pro maminku - pro maminky Motýlků - odpoledne ve třídě

13.3.  - FOCENÍ

 

Z DŮVODU OPATŘENÍ MZ - VÝSKYT KORONAVIRU - SE VŠECHNY HROMADNÉ AKCE DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ 

 

OD PONDĚLÍ 16.3.2020 SE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE

U Z A V Í R A J Í      VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STONAVĚ.

 

11.3. - Vystoupení oslovených dětí v PZKO k MDŽ - odpoledne - akce bez rodičů           - ZRUŠENO

19.3. - saunování - oslovené děti ze třídy Motýlků                                                      - ZRUŠENO 

20.3. - dopoledne - první jarní den ve třídě

23.3. - měsíc knihy - Pohádkové knížky - předškoláci - dopoledne Knihovna Stonava    - ZRUŠENO 

23.3. - dopoledne - PŘIDEJ SE K NÁM - ve třídě 

 

 

Duben

8.4. - Velikonoční jarmark - školková odpolední akce                                                 - ZRUŠENO

 ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY 15. a 16.4.2020

28.4. (nebo 5.5.)  Čarodějnický den - akce Rady rodičů

 

dopravní hřiště v Havířově - společná akce dopoledne 

 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 9.4., pátek 10.4. - státní svátek

 

Květen 

13.5. od 8:00 do 15:00 hodin  ZÁPIS dětí do mateřské školy - třída Motýlků

Den pro moji maminku - třída Houseneček 

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ - přihlášení zájemci ze třídy Motýlků - 15.5. - 22.5.2020

PRÁZDNINY BEZ ÚRAZU - projektový den s policií, s Červeným křížem, psovody - dopoledne pro MŠ + první stupeň

      Divadlo DUO Šamšula - Jak čmeláčci léčili kytičku

 

Červen

 V měsíci červnu chystáme vystoupení na Radovánky školy :-)

termín upřesníme - DEN PRO DĚTI  - všechny MŠ společně

celodenní výlet s dětmi - Housenečky + Motýlci

9.6.  Z pohádky do pohádky - akce Rady rodičů ve Svazu zahrádkářů

11.6. NOC V MATEŘSKÉ ŠKOLE - akce pro děti, které odcházejí do první třídy - přenocování ve školičce

18.6. - ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ - vystoupení v OÚ Stonava, následně v PZKO pasování

20.6.  R A D O V Á N K Y  v PZKO, vystoupení dětí z mateřských a základní školy

 

HLAVNÍ PRÁZDNINY OD STŘEDY 1.7.2020 DO PONDĚLÍ 31.8.2020

PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ ZÁJEMCE ZAJIŠTĚN V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V MĚSÍCI ČERVENCI. SRPEN JE MIMO PROVOZ.

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ZAČNE V ÚTERÝ 1.9.2020.

 

 

AKCE PROBÍHAJÍ V NAŠÍ ŠKOLIČCE V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  O P A K O V A N Ě

hrátky s angličtinou - seznámení s angličtinou hravou formou,

logohrátky - můj ohebný jazýček, správná výslovnost, pravidelné procvičování mluvidel pomocí básniček, říkadel a písniček

pohybem ke zdraví - pravidelná návštěva za nepříznivého počasí tělocvičny ZŠ Stonava a sportovní haly obec Stonava

divadelní představení podle aktuální nabídky a možností

hipoterapie - jízda na konícícíh

Knihovna Stonava, Karviná - návštěva, besedy - zapojení do projektu Celé Česko čte dětem

účast předškolních dětí na vystoupení pro obec Stonava - významná životní jubilea seniorů

chytrá hlavička, bystrá ručička - kroužek pro budoucí předškoláky, pířprava na školu. Rozvoj grafomotoriky, orientace v čase, prostoru, první počítání, první písmenka

lyžařský výcvik

školka v přírodě

akce pro rodiny - Drakiáda s rodiči, Světýlkový průvod se Sv. Martinem, tvořivé odpoledne s rodiči, Vánoční besídka s jarmarkem, karnevalový rej s oslavou Dne babiček a dědečků, velikonoční jarmark, čarodějnický den, dopolední tvoření s tatínky, Den pro maminku, rozloučení s předškoláky a jejich pasování, společný výlet s rodiči...

Těšíme se na spolupráci s Vámi...

Mgr. Helena Skutková

vedoucí učitelka

Mateřské školy Stonava-Dolany